Tiedote kaikille Yhteisötalon toiminnasta kiinnostuneille

Yleistietoa Yhteisötalosta

ViaDia Kitee ry:n Kiteen Yhteisötalo – kohtaamista ja osallistumisen mahdollisuuksia Keski-Karjalassa -projekti on saanut myönteisen rahoituspäätöksen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta STEAsta. Avustus myönnettiin Kiteen Yhteisötalon ja monialaisen Yhteisötalo -verkoston perustamiseen ja toimintaan. Lisäksi avustusta käytetään avoimen toiminnan ja ohjattujen ryhmätoimintojen kehittämiseen Kiteen ja sen lähialueiden ihmisille, erityisesti romaniväestölle, ikäihmisille ja lapsiperheille.

Toiveena on, että Yhteisötalosta voisi tulla tulevien vuosien aikana kiteeläisten yhteinen olohuone, johon jokainen on tervetullut viettämään aikaa, ideoimaan toimintaa ja osallistumaan sen toteuttamiseen. Kohtaamispaikka, jossa kävijät voivat tavata toisiaan, löytää omia ja yhteisön voimavaroja sekä hyödyntää niitä omassa arkielämässään. Yhteisötalon toiminta voi olla lisäämässä eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamista, yhteisöllisyyttä ja osallistumista.

Toiminta

Tavoitteena on kehittää monipuolisia ihmisten kohtaamista ja sosiaalisia taitoja vahvistavia, sekä yhteisöllisiä ja osallistavia toimintamuotoja, kuten avointa kohtaamispaikkatoimintaa, vapaaehtoistoimintaa, ohjattua ryhmätoimintaa ja vertaistoimintaa. Yhteisötalolle kutsutaan erilaisia asiantuntijoita mm. sote-palveluista, KELAsta, TE-toimistosta ym. viranomaistahoista kertomaan ja keskustelemaan ajankohtaisista, kävijöitä koskettavista uudistuksista ja asioista.

Työntekijät ja tilat

Yhteisötalo työllistää useampia osa-aikaisia työntekijöitä. Yhteisötalon työntekijöinä toimivat tällä hetkellä Mirjam Pesonen ja Sirpa Johansen. Lisäksi toiminnassa on mukana useita aktiivisia vapaaehtoisia. Yhteisötalo toimii osoitteessa Välttimäentie 4.

Yhteistyö

Yhteisötalo –verkoston tavoitteena on Keski-Karjalan alueen julkisen sektorin, kolmannen sektorin, oppilaitosten ja seurakuntien välinen yhteistyö ihmisten tavoittamiseksi ja tukemiseksi. Toimitaan yhdessä kiteeläisten ja erityisesti romaniväestön, ikäihmisten ja lapsiperheiden hyväksi. Tavoitteena on rakentaa monialainen yhteistyöverkosto, johon toivotaan mahdollisimman laajasti eri toimijoita mukaan.

Mahdollisuus vaikuttaa

Tavoitteena on saada Keski-Karjalan alueen ihmisten ja Yhteisötalolla kävijöiden, ääni kuuluviin. Tietoa kerätään mm. kyselylomakkeilla. Infotilaisuuksien tai erilaisten ryhmien yhteydessä tulevaa toimintaa voidaan suunnitella yhdessä. Ideointiin ja toiminnan toteuttamiseen toivotaan mukaan mahdollisimman paljon ihmisiä. Yhteisötalon toiminnassa on aktiivisesti mukana 15 vapaaehtoista ja heistä iloitaan kovasti. Mukaan mahtuu myös uusia vapaaehtoisia eli tervetuloa.

Myös sinulla on mahdollisuus vaikuttaa vastaamalla etusivulta löytyvään kyselyyn.


Kiitos ajastasi ja tervetuloa Yhteisötalolle!

t. Yhteisötalon henkilökunta!